EIKO - Ecole Internationale de Kobudo D'Okinawa, Karaté Shorin ryu, Self défense et Tonfa Police fondée par Georges Rad senseï.

Karaté Shorin-ryu | Kobudo d'Okinawa | Self defense | Tonfa police

EiKO in English - EiKO en Français - EiKO en Español

Chaine Youtube EIKO vision - Facebook officielle EIKO

Stage EIKO au KCOT le 24 Juin 2018